Stručná historie sboru Církve adventistů sedmého dne v České Lípě

František Grüber

František Grüber

Historie sboru v České Lípě sahá do roku 1909, kdy do města přijel z Litoměřic kazatel Grüber, který zde měl veřejné přednášky v sále hostince U Bažanta na základě povolení místní policejní správy tehdejšího rakouského mocnářství. Série přednášek trvala od podzimu do Velikonoc příštího roku. Každá taková přednáška byla od kazatele Grübera sportovním výkonem. Cestu z Litoměřic absolvoval na jízdním kole – obě trasy měřily celkem 90 km. Silnice byly tenkrát samý výmol, byly hrbolaté a prašné. Když to šlo dobře, trvala jedna cesta téměř 3,5 hodiny. V zimě to bylo navíc spíš pěšky než na kole.
První členové sboru v České Lípě se začali scházet ve vile Lucii (Mariánská ulice). S rostoucím počtem členů se z kapacitních důvodů sbor dočasně přesunul mimo Českou Lípu, a to do Malého Boru u Svojkova. V r. 1914 se ale opět přemístil do České Lípy (dnes fotoateliér Mimra). Od samého počátku se jednalo o smíšený česko-německý sbor. Naše oblast patřila pod správu kazatele v Liberci, který sem dle možností jezdil a navštěvoval členy v širokém okolí.
Po druhé světové válce byla německá část obyvatelstva České Lípy odsunuta a s nimi i členové místního sboru. Českých obyvatel zde bylo velmi málo, protože Česká Lípa měla tou dobou pouze 12 tisíc obyvatel a z toho se pouze 2 tisíce z nich hlásilo k české národnosti.
V roce 1968 po nárůstu počtu členů došlo k jednání s Českobratrskou církví evangelickou, která poskytla sboru své prostory v Chelčického ulici na Svárově.
V dubnu 1999 se sbor dočasně přestěhoval do Domu dětí a mládeže (Libertin).
V roce 2000 sbor Česká Lípa oslavil 90. výročí založení.

Pravidelné shromáždění v Libertinu

Pravidelné shromáždění v Libertinu

V dubnu 2004 byly zahájeny intenzivní práce na rekonstrukci objektu v ulici Čs. armády 1578. Za účinné pomoci bratří a sester z Liberce, Děčína a dalších sborů, členů sboru a občanů České Lípy, se podařilo realizovat hlavní práce na rekonstrukci stávající části objektu a vybudování základové desky pro budoucí modlitebnu.
Počátkem roku 2005 došlo k dokončení prací, takže kolaudace první etapy (malý sál pro 30 účastníků, kuchyň, sociální zařízení a chodba) proběhla 17. 2. 2005.Poslední shromáždění v Domě dětí a mládeže Libertin proběhlo 19. 2. 2005. Během celého roku pokračovaly práce na dokončení velkého sálu. Kolaudace tohoto prostoru se konala 20. 10. 2005 a hned 29. 10. se tu konal první křest bratra z Děčína za účasti mládeže z Plzně a sborů Rumburk, Děčín, Česká Lípa. Celkem se zde shromáždilo kolem 100 věřících.

Ještě před otevřením sboru se zde 23. 11. konala první přednáška pro veřejnost ve velkém sále, kde na téma Izrael, včera, dnes a zítra hovořil bývalý velvyslanec v Izraeli PhDr. Miloš Pojar.
Otevření a vysvěcení sboru se 26. 11. účastnil předseda českého sdružení církve adventistů s.d., kazatelé z okolí a další pozvaní představitelé (starostka města Moudrá a představitel Čs. církve husitské). Tohoto slavnostní shromáždění se účastnili i zástupci z okolních sborů…

4. 12. 2005 proběhl první Den otevřených dveří v nově dokončených prostorách pro veřejnost.

 

Ellen G. White

Stručná historie Církve adventistů sedmého dne

Církev adventistů sedmého dne vznikla ve Spojených státech amerických v 19. století (r. 1860) na základě hnutí křesťanů hledajících návrat k původním křesťanským kořenům. Toto hnutí mělo svůj původ v metodisticko–baptistickém prostředí. Mezi zakladatele tohoto hnutí patřili: William Miller, Dr. Josiah Litch, Joshua V. Himes, Joseph Bates, James White a E.G.Whiteová.

Církev se od počátku zaměřuje na pomoc bližním, kterou realizuje prostřednictvím vzdělávacích a zdravotnických zařízení. Životní styl adventistů s orientací na zdravou výživu bez používání návykových látek (cigarety, alkohol, drogy) se stal předobrazem nového životního stylu 21. století. Už v roce 1868 Ellen Whiteová varovala před kouřením tabáku (v té době lékaři kouření doporučovali jako léčebnou metodu při plicních problémech). Varovala před negativními účinky živočišných tuků pro krevní oběh. A to bylo dlouho před tím, než byl znám pojem cholesterol a jeho účinky na lidský organismus. Dnes patří Církev adventistů ke křesťanským církvím s celosvětovou působností. Již v roce 1864 se rozšířila do Evropy a v roce 1902 byl založen první sbor v Praze v tehdejším Rakousko-Uhersku.