Foto: Wikimedia Commons, Liz West from Boxborough, MA

Klub zdraví byl založen jako Klub celiakie 26. 3. 2005 při DC ADRA Česká Lípa, kde se tehdy sešlo prvních 7 zakládajících členů z České Lípy, Liberce, Nového Boru a Svoru. Později vznikly samostatné kluby v Liberci a v Litoměřicích.
V současné době je do Klubu přihlášeno 33 členů, kteří se schází dvakrát ročně, v březnu a v září, a to většinou v sobotu od 15:00. V listopadu se setkáváme s celiaky z ostatních krajů v zasedací místnosti Jizerských pekáren (v roce 2012 to bylo již podesáté).
V květnu Klub spoluorganizuje Den zdraví ve zdravém městě Česká Lípa. V roce 2012 byl organizován 3. ročník Dne zdraví ve spolupráci se Svazem diabetiků a Klubem onkologických pacientů Vesna pod záštitou Libereckého kraje a města Česká Lípa. Zúčastnilo se ho 24 vystavovatelů ze 4 krajů ČR a navštívilo ho 444 návštěvníků. Česká Lípa je jediné město v Libereckém kraji zapojené do projektu „Zdravé město“ Světové zdravotnické organizace (WHO), tj. do národní sítě zdravých měst ČR.

Klub je bezplatný a je otevřený pro všechny zájemce.

 

Kontakt:
Ing. Petr Máška, tel. 777 088 871, e-mail: p.maska@tiscali.cz

Odkazy na další weby:
Sdružení celiaků ČR
Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu
Celia – život bez lepku
Sdružení jihočeských celiaků
Jizerské pekárny
Bezlepková dieta
Medicinman
Zelená strava