Probíhají pravidelně každou sobotu v naší modlitebně .

V   9:00 začínáme chválením Pána

9.15 -10.30 probíhá „sobotní škola“-studium  témat z bible

Toto čtvrtletí se společně studovat témata o Duchu svatém

10.45- 12hod  probíhá kázání  – poselství z bible pro nás…i pro tebe

 

Rozpis na 1. čtvrtletí 2017

Datum Kázání Sob. Škola Poznámky
7.1. Máška K.Müller
14.1. Schovánek Máška
21.1. Michalec Hološ Členské shrom.
28.1. Zvolánek Máška Křeslo pro hosta
4.2. Jonczy K.Müller Křeslo pro hosta
11.2. Bendl P.Müller Křeslo pro hosta
18.2. Michalec Hološ Křest
25.2. Hološ Máška
4.3. Michalec Michalec Ekofilm
11.3. Máška Hološ EKofilm
18.3. Jonczy Máška Ekofilm
25.3. Hološ Roztočilová Ekofilm