Náš sbor se neuzavírá před vnějším světem a žije aktivním životem, kromě pravidelných sobotních bohoslužeb, pořádá řadu dalších přednášek a akcí pro veřejnost (Křeslo pro hosta, nácviky zpěvu a hudby, Kluby zdraví…), pořádá akce pro mládež, výlety a koncerty-informace o nich jsou na venkovní nástěnce nebo zde na webu sboru.

KAŽDÝ JE NA NĚ SRDEČNĚ ZVÁN!!!