Sbor-Žalm 127,1-5 „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město                                                             Hospodin, zbytečně bdí hlídka. Nadarmo časně vstáváte a do noci pracujete, abyste jedli chléb trápení, protože Hospodin dopřává svému vyvolenému i sen. I děti jsou darem od Hospodina, jsou skutečným požehnáním. Jako šípy v ruce bojovníka, jsou zdárné děti. Šťastný je ten, kdo jich má plný toulec. Ochrání tě, když tě osočí nebo napadne nepřítel.    

Mládež-Žalm 111,10 „Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem; je to velmi rozumné od všech,                                                                                kdo tak činí. Jeho chvála zůstává navěky.

Děti-Žalm 34,8 “ Vojensky obstupuje anděl Boží ty, kdo se k Bohu modlí a zastává se jich.